Wie de ijsberg (h)erkent, kan het schip sturen

Net als bij individuen, heb je ook in groepen, naast het bewuste, rationele handelingsniveau, een onbewuste ruimte. Dat onbewuste niveau is ook altijd werkzaam en veroorzaakt een ‘onderwatercultuur’. Dit kan de samenhang en het werken in een team sterk beïnvloeden. Zo kent iedereen wel het fenomeen van de zondebok. Helaas wordt dit vaak uitgelegd vanuit de persoonlijkheid van de zondebok, terwijl er ook groepsdynamisch processen spelen die het ontstaan van een zondebok kunnen verklaren.
In deze cursus staan we stil bij dergelijke groepsfenomenen, -dynamieken en –processen.
Deze leren kennen en duiden, kan helpen om jouw team beter te begrijpen. Beter te begrijpen wat er zich afspeelt tussen de mensen onderling. Maar ook tussen jou en het team. En het geeft je zo nodig gereedschap om je team uit een negatieve spiraal te helpen. Om je team terug te krijgen op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in groepsprocessen, meer zicht willen krijgen op de groepsdynamiek en die competenter groepen willen (bege)leiden als leidinggevende, of externe (team)consultant.

Waarvoor deze training

  • Om moeilijke situaties in teams en groepen beter te begrijpen
  • Om als leidinggevende stil te staan bij jouw betrokkenheid bij de ijsbergen
  • Om over meer hulpmiddelen te beschikken om ‘onderwatercultuur’ vlugger te leren (h)erkennen
  • Om het team of de groep bewust weer op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijkheid te krijgen

Hoe

In deze cursus maken we gebruik van Themagecentreerde Interactie. Een gedachtengoed wat zich o.a. bezig houdt met persoonlijk leiderschap en groepsdynamica. We zullen gebruik maken van een groepsdynamisch model ontwikkeld door dr. Eike en Angelika Rubner.
Ook zullen we stil staan bij de persoonlijkheidsstructuur van de leider en teamleden. En hoe die inwerken op gevoelens van vertrouwen of onzekerheid.
Eigen cases zullen zeker aan bod komen. In het programma wisselen theorie, oefening, ervaring en reflectie elkaar af.
De actuele processen in de cursusgroep zijn uiteraard ook leermateriaal.

Meer informatie?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.