Training Werken in projecten met TGI

Voor wie?

Als projectleider werk je regelmatig samen in allerlei (project)groepen en teams. Groepen waarin vaak een eigen dynamiek heerst. Door al die verschillende situaties waarin jij moet samenwerken met anderen kunnen er vragen ontstaan, zoals:

 • Hoe plan ik mijn project?
 • Wie moet ik allemaal op de hoogte houden en wanneer?
 • Wat is hier in deze groep en/of dit team aan de hand? Ik kan de vinger er niet opleggen, maar er gebeurt van alles.
 • Wat gaat er bij de projectleden om?
 • Wat speelt er bij mijn opdrachtgever?
 • Hoe kunnen we op een andere manier over het resultaat praten dat we moeten behalen? Het gesprek komt steeds op dezelfde punten terug en we boeken geen voortgang.
 • Wat kan ik doen om het proces weer een impuls te geven?

Wat leer je in de training?

 • Je leert je eigen leiderschap te ontwikkelen.
 • Je leert verantwoordelijkheid te nemen binnen projecten.
 • Je wordt je bewust van de verschillende rollen binnen een project (projectleider, opdrachtgever, stakeholder, projectmedewerker). Je leert wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn naar deze partijen.
 • Je leert binnen je eigen rol je sterke en zwakkere kanten kennen.
 • Je krijgt tools om met de opdrachtgever een helder en duidelijk projectdoel te omschrijven of met de opdrachtgever een duidelijk contract te maken.
 • Je houdt overzicht over de projecten door een WBS (WorkBreakdownStructure) en een werkverdeling.
 • Je bent je bewust van ‘wat aan wie en wanneer’ moet worden gecommuniceerd m.b.t. het project.
 • Je leert hoe en wanneer je ‘rugdekking’ moet regelen.

Onderwerpen voor de training

 • Formuleren van de projectopdracht en het schrijven van het projectplan.
 • Rollen en taken binnen het project.
 • Het vier factorenmodel uit Thema Gecentreerde Interactie en de toepassing voor het leiden van projecten.
 • Eigenaarschap in een project.
 • Heldere communicatie en effectieve samenwerking.
 • Samenspel met de opdrachtgever.
 • Krachtenveldanalyse.
 • Welke interventies zijn er als het niet loopt in het project.

Hoe?

In de training leer je werken met een belangrijk tool uit de Thema Gecentreerde Interactie: de 4-factorenanalyse
Een van de tools die wij aanbieden, is de zogenaamde 4-factorenanalyse. Deze analyse helpt je om in de voorbereiding van het werken met een projectgroep de juiste balans te vinden tussen aandacht voor alle factoren die van belang zijn. Deze analyse is tijdens het project een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van de volgende stap van het project. Met de Thema Gecentreerde Interactie: de 4-factorenanalyse weet je wat jij kunt bijdragen in jouw rol als projectleider of projectmedewerker en wat je van anderen in en om het project kunt verwachten en vragen (opdrachtgever, stakeholders, projectmedewerkers, enz.).

Thema Gecentreerde Interactie: de 4-factorenanalyse

Je leert te werken met verschillende methodieken en werkvormen.
We laten je kennismaken en experimenteren met uiteenlopende methodieken en werkvormen om je project, het team en jezelf een stap verder te brengen. Je leert te werken met een voor jou passende aanpak, die afgestemd is op de fase waarin het project en het projectteam zich bevinden.

Werken met eigen praktijkcases.
De eigen praktijk van jou en je collega’s is leidraad voor de training: cases, ervaringen, knelpunten, successen behandelen we in de training en vormen het vertrekpunt van het leerproces.

De training duurt 2,5 dagen, verdeeld over een periode van 3,5 maanden.

Wat vragen we van jou?

 • Actieve deelname aan de training door inbreng van eigen casuïstiek en leervragen.
 • Meedenken met collega’s en hun vraagstukken, in de vorm van intervisie en constructieve feedback.
 • Tussen de trainingsblokken door in de praktijk toepassen van het geleerde, reflecteren op ervaringen en deze ervaringen meebrengen naar de volgende bijeenkomst.