Inspirerend vergaderen

....van verplicht nummer naar samen echt verder komen....Werken jullie in je (project)team plezierig samen? Maar zijn de vergaderingen niet echt inspirerend?
Oorzaken, die we veel tegen komen, zijn:

  • Medewerkers berijden hun stokpaardjes
  • Er zijn heftige discussies, zonder dat jullie verder komen met het onderwerp
  • Of…iedereen houdt zijn mond angstvallig om discussie te vermijden en het gesprek wordt achteraf op de gang gevoerd
  • Er is geen duidelijk actielijst na afloop en op acties wordt niet teruggekomen
  • De vergadering lijkt op een mededelingen rondje van de leidinggevende
  • Collega’s gebruiken de vergadering om hun gal te spuwen en te klagen, zonder dat er naar oplossingen wordt gezocht. Of na afloop wordt er weer geklaagd dat het toch niet gaat werken, wat is besloten
  • Er worden geen of onduidelijke besluiten genomen
  • Tijdens de vergadering komt niet op tafel waar het over zou moeten gaan

Herken je één of meerdere van deze punten? Dan is het een goed idee om jullie manier van vergaderen eens onder de loep te nemen.

Hoe? De werkwijze:
Tijdens een workshop van een dag, gaan we aan de slag met een ‘normale’ vergadering, zoals jullie die altijd houden. En tijdens de vergadering maken we steeds een uitstapje naar een stukje theorie, of naar een analyse van de manier waarop er wordt gecommuniceerd. Dus op cruciale momenten leggen we de vergadering stil, en kijken we samen naar wat er gebeurt en hoe het anders kan.
Uiteraard staan we stil bij de verschillende rollen, zoals de rol van voorzitter en notulist.
Maar we kijken ook naar de bijdragen en de invloed van alle teamleden.
En we gaan direct oefenen met het toepassen van andere manieren van discussie voeren.
Heb je zin om jullie manier van vergaderen onder de loep te nemen en nieuwe manieren te ontdekken? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.