TGI training: 'Het thema leidt mee'

Thema Gecentreerde Interactie is een methodiek voor het leiden van groepen.

Voor wie?

Iedereen die groepen of organisaties leidt, vergaderingen voorzit, les geeft. Zoals leidinggevenden, coaches, adviseurs, onderwijzers, opvoeders….

De struikelblokken bij een themabijeenkomst

 • Je wilt goed afstemmen op alle deelnemers van de groep.
 • Je wilt een moeilijke vergadering goed voorbereiden en voorzitten.
 • Je wilt in je les betrokken en geëngageerde deelnemers.
 • Je wilt dat collega’s meer van elkaar leren.
 • Je wilt op een ethische manier doordringen tot de kern van het probleem van de cliënt, het team of je organisatie.

Conclusie: je wilt dus te pakken krijgen waar het écht om draait en daar bewust op inspelen.

Dan is de vijfdaagse cursus ‘Het thema leidt mee’ iets voor jou!

 • Je leert het Thema Gecentreerde Interactie-kompas (IK-WIJ-HET-GLOBE) kennen als instrument om onder de oppervlakte te kijken.
 • Je leert aan te pakken wat NU aangepakt moet worden. Dat zijn de levende thema’s.
 • Je leert deze thema’s krachtig formuleren.
 • Je leert die thema’s zó in te leiden, dat de groep vanuit verschillen of tegenstrijdigheden goed met elkaar communiceert.
 • Je leert handig gebruik te maken van de kaders en werkvormen die je al kent, en zet ze in, waardoor het thema beter werkt.
 • Het thema wordt dan een soort co-leider waardoor je je zekerder voelt als leider
 • Je leert stilstaan bij wat jou als begeleider tegenhoudt of stimuleert om echt aan de slag te gaan met de levende thema’s.

Hoe?

In deze cursus zijn je eigen thema’s én de casussen van groepsleden én de groep zelf. Kortom: levend cursusmateriaal. Een gevonden thema leer je krachtig formuleren: wat werkt hier wel en wat niet? En welke werkvorm (of structuur) kun je gebruiken, waardoor het thema tot leven komt en de groep aan het werk gaat? Al doende krijg je een methode aangereikt om in jouw praktijk aan de slag te gaan. De cursus ‘Het thema leidt mee!’ leidt je in het ambacht van Thema Gecentreerde Interactie.

Practisch

Voor meer informatie en data; neem contact met ons op