Authenticiteit in leidinggeven

Voor wie?

Voor leidinggevenden die hun leiderschap op een hoger plan willen tillen. Die willen samenwerken met veel vertrouwen, transparantie en eigenheid. Die een voorbeeld willen zijn voor hun team in authentiek zijn. En hun medewerkers daartoe ook willen aanmoedigen.

Waarom de training volgen?

Heb je er last van dat je je soms te weinig durft te laten zien in je rol als leidinggevende?
Je voelt als leidinggevende van alles, allerlei gedachten en gevoelens wervelen door je hoofd. En je denkt: wat moet ik hier nou mee? En wat moet ik met deze situatie?
Je vraagt je regelmatig af:’ moet ik hierover nou wel of niet spreken met mijn team?’ of: ’Ik kom er niet uit met dit vraagstuk, kan ik daarover nou wel of niet met mijn medewerkers sparren? ’
Of je moet je team iets gaan mededelen, en vraagt je af; ’hoe kan ik het zo vertellen, dat we het erover kunnen hebben en we er ook een stap verder mee komen?’
Herken je een van deze punten en wil je leren je vaker uit te spreken over wat je merkt? Wil je leren een bewuste afweging te maken over wat je wel en niet uitspreekt. En daardoor krachtiger, authentieker en transparanter zijn? Wil je een voorbeeld zijn in authentiek en transparant zijn. Dan is deze cursus wat voor jou.

Wat gaan we doen?

In de workshop verkennen we de begrippen authenticiteit en selectieve authenticiteit vanuit verschillende invalshoeken en we verbinden dit aan leiderschap. We staan stil bij:
Wat verstaan we eigenlijk onder authenticiteit, waartoe leidt het en wat vraagt het van ieder van ons? Ook maak je kennis met aspecten die ermee samenhangen zoals transparantie en bewust keuzes maken. En je krijgt zicht op wat authenticiteit voor jou en je leiderschap kan betekenen in het samenwerken met jouw team.
We prikkelen je om je grenzen te verkennen en patronen te doorbreken. Want hoe meer je waagt te doen wat je werkelijk wilt doen, hoe authentieker je jezelf uitdrukt en je een bijdrage levert aan het geheel.
Ook geven we je concrete communicatieregels mee die kunnen bijdragen aan heldere en transparante samenwerking en leiderschap.
En je gaat het vooral ook ‘meemaken’ door het ervaringsgericht werken.

Je leert:

 • jezelf beter kennen in de manier waarop je jezelf leidt in je rol als leider, wat je drijfveren zijn en hoe je je team leidt
 • bewust keuzes te maken die je eigen welzijn en effectiviteit bevorderen, en ook die van je medewerkers en het team als geheel
 • hoe jouw team verschillen tussen mensen expliciet kan maken en kan benutten

Werkwijze:

 • · Afwisseling van theorie en praktijk, waarbij eigen werkvraagstukken nadrukkelijk gevraagd worden in te brengen
 • werken met praktijktoets-instrument om authenticiteit te onderzoeken en te versterken
 • afwisseling van methodieken en werkvormen
 • deze manier van werken zal je ondersteunen in je rol op taak- en procesniveau, op individueel - en teamniveau en op organisatie en persoonlijk niveau.

Wat verwachten we van jou?

 • actieve deelname aan het proces door inbreng van eigen casuïstiek en leervragen
 • meedenken met medecursisten en hun vraagstukken, in de vorm van intervisie en
  constructieve feedback
 • tussen de cursusdagen door in de praktijk toepassen van het geleerde, reflecteren
  op ervaringen en deze ervaringen meebrengen naar de volgende bijeenkomst

Practische informatie:

De cursus omvat 2 dagen met een periode van 4 - 5 weken daartussen.

Wil je meer informatie over de cursus en over de kosten? Neem vrijblijvend contact op met ons!