Authenticiteit; hype of noodzaak in samenwerking?

“Als je een vraag stelt, zeg ook waarom je het vraagt en wat die vraag voor je betekent” Ruth Cohn


Voor wie?

Voor teams die hun manier van samenwerken op een hoger plan willen tillen. Die willen samenwerken in een sfeer van vertrouwen, transparantie en eigenheid. Voor teams die sneller tot de kern willen komen met elkaar en diepgang daarin een uitdaging vinden. En voor teams die het zich open stellen voor zichzelf en voor elkaar als (voor)waarde zien om tot betere prestaties te komen.

Waarom?

Vergaderingen duren lang, eindeloos wordt er op hetzelfde teruggekomen. En niemand grijpt in. Het meeste wordt gezegd op de gang na afloop van de vergadering.
Er is sprake van irritatie tussen een aantal collega’s, er wordt niet openlijk over gesproken, maar iedereen weet ervan.
Als het niet loopt in het project, gaat het vervolgens altijd over het budget, de planningen, deadlines. Maar over hoe het in het projectteam gaat, wordt niet gesproken. Terwijl jij van alles ziet gebeuren en er ook wel wat van vind.
Herken je een van deze punten en wil je leren je vaker uit te spreken over wat je merkt? En daardoor krachtiger, authentieker en transparanter zijn? En wil je dit ook voor je team? Dan is deze cursus wat voor jou en je team.

Wat gaan we doen?

In de workshop verkennen we de begrippen authenticiteit en selectieve authenticiteit vanuit verschillende invalshoeken. We gaan in op wat we eigenlijk onder authenticiteit verstaan, waartoe leidt het en wat vraagt het van ieder van ons? Ook maak je kennis met aspecten die ermee samenhangen zoals transparantie en bewust keuzes maken. En krijg je zicht op wat authenticiteit voor jou en je (project)team kan betekenen in het samenwerken. Tevens staan we stil bij wat ieder lid van het team vanuit zijn eigen authenticiteit kan bijdragen aan effectievere samenwerking. Gerelateerd aan de rol die hij/zij heeft en aan de mede-verantwoordelijkheid van ieder teamlid voor zowel zijn eigen welzijn als dat van het team als geheel.
We prikkelen jou en je team om grenzen te verkennen en patronen te doorbreken. Want hoe meer je waagt te doen wat je werkelijk wilt doen, hoe authentieker je jezelf uitdrukt en een bijdrage levert aan het geheel.
Ook geven we je concrete communicatieregels mee die kunnen bijdragen aan heldere en transparante samenwerking.
En je gaat het vooral ook ‘meemaken’ door het ervaringsgericht werken.

Je leert:

 • jezelf beter kennen in de manier waarop je jezelf leidt in je werksituatie en je ontwikkelt een authentieke grondhouding
 • bewust keuzes te maken die je eigen welzijn en effectiviteit bevorderen, en ook die van je team als geheel
 • over ieders eigenheid en  ieders eigen unieke inbreng erkennen
 • als team verschillen tussen mensen expliciet te maken en te benutten

Werkwijze

 • afwisseling van theorie en praktijk, waarbij eigen werkvraagstukken nadrukkelijk gevraagd worden in te brengen
 • werken met praktijktoets-instrument om authenticiteit te onderzoeken en te versterken
 • afwisseling van methodieken en werkvormen
 • deze manier van werken zal je ondersteunen in je rol op taak- en procesniveau, op individueel - en teamniveau en op organisatie en persoonlijk niveau.

Wat verwachten we van jou?

 • actieve deelname aan het proces door inbreng van eigen casuïstiek en leervragen
 • meedenken met collega’s en hun vraagstukken, in de vorm van intervisie en
  constructieve feedback
 • tussen de cursusdagen door in de praktijk toepassen van het geleerde, reflecteren
  op ervaringen en deze ervaringen meebrengen naar de volgende bijeenkomst.

Practische informatie


De workshop omvat 2 dagen met een periode van 4 - 5 weken daartussen

Wil je meer informatie over de cursus en over de kosten? Neem vrijblijvend contact op met ons!