Teamontwikkeling door teamcoaching

Wil je meer halen uit de samenwerking in je team? Of loopt de samenwerking nog niet of niet meer? Dan is teamcoaching het middel om te werken aan een betere samenwerking.

Voor wie?

Teamcoaching is een vorm van begeleiding bij allerlei problematiek die kan ontstaan in teams. Maar ook voor teams waar het goed loopt en die 'nog meer uit hun team willen halen'.

 Situaties waarin teamcoaching uitkomst kan bieden:

  • Je wilt meer uit de samenwerking binnen je team halen
  • De resultaten van het team lopen terug.
  • Bij (dreigende) conflicten.
  • Bij wisseling van de leidinggevende.
  • Teams moeten op een andere manier gaan samenwerken.
  • Teams worden geïntegreerd tot één als gevolg van reorganisatie.

Kortom, situaties die kunnen leiden tot emotionele weerstand, conflicten en/of frustraties.

Hoe werkt teamcoaching?

Bij de start van een teamcoachingstraject maken we een analyse van de situatie. Hierbij gebruiken we het vierfactorenmodel uit het gedachtegoed ThemaGecentreerde Interactie (TGI) (link naar TGI). Met dit model analyseren we ieder samenwerkings-, leiderschaps- of opleidingsvraagstuk vanuit vier dimensies:

1. Het welzijn en de persoonlijke effectiviteit van de individuele mens.
2. De samenwerkingsprocessen in de groep.
3. De gezamenlijke taak die gerealiseerd moet worden.
4. De context (cultuur van de organisatie) waarbinnen gewerkt wordt.

Na de analyse wordt het plan van aanpak met je besproken en kan een start worden gemaakt met bijvoorbeeld met een teamcoachingsdag.

Een voorbeeld van de onderwerpen die op zo'n dag aan de orde kunnen komen:

  • Hoe gaan jullie om met  de verschillen binnen het team?
  • Wordt er optimaal gebruik gemaakt van ieders expertise?
  • Geven jullie elkaar feedback en hoe gebeurt dat?

Veiligheid om je uit te spreken tijdens de teamcoaching

Met ThemaGecentreerde Interactie bieden we een trefzekere methode om de bestaande situatie met alle betrokkenen te bespreken. Het biedt een goed uitgangspunt om te verbinden wat in eerste instantie onverenigbaar lijkt.
Wanneer teamleden in staat worden gesteld zich uit te spreken, bijvoorbeeld wanneer het stokt in de samenwerking in teams, of tussen de leidinggevende en zijn team, dan kunnen ze daarna weer in gesprek met elkaar.
Als teamcoach bieden we in het traject de ruimte en veiligheid waarin je elkaar durft te confronteren met je eigen wensen en verlangens en vervolgens met elkaar kunt kijken naar manieren om de verschillende wensen bij elkaar te brengen. En dan gebeuren er prachtige dingen!

Een leidinggevende schreef 5 maanden na afloop van een teamdag in de evaluatie:
'Het gaat goed, de teambuilding heeft mij persoonlijk heel goed gedaan, spanning in het team is weg en sindsdien gaan we anders/ beter met elkaar om. Moet mezelf af en toe even knijpen of het echt zo is, gelukkig wel. Complimenten aan het team en de opzet van de teambuilding.
We gaan veel losser en hechter met elkaar om'.

Voorbeeld uit de praktijk

Binnen een team waarin nogal wat weerstand bestond tegen de nieuwe manier van samenwerking was er wel degelijk sprake van een gemeenschappelijke noemer, namelijk ieders toegewijdheid aan de eigen taak! Toen de groepsleden er eenmaal van overtuigd waren dat iedereen dezelfde bereidheid had zich met hart en ziel in te zetten, konden ze zich gemakkelijker en flexibeler voegen naar de nieuwe situatie.

Vanaf dat moment zagen ze niet alleen veel meer overeenkomsten in hun zienswijzen. Maar bovendien beschouwden ze hun verschillen in achtergrond, talent en kwaliteit als meerwaarde in plaats van als nadeel. Juist die onderlinge verscheidenheid in kwaliteiten gaf het team complementaire en synergetische kracht. Hechte samenwerking ondanks óf dankzij onderlinge verschillen… ’t is maar net hoe je het bekijkt!

Ook mogelijk is De teamcheck, een nieuwe vorm van onderhoud voor de mensen in je team individueel en de samenwerking!